Make your own free website on Tripod.com

Peringatan

Mahfum Firman Allah :
" Berilah PEINGATAN sesungguhnya PERINGATAN itu bermanafaat
bagi orang mukmin".

Wahai! ihwan muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah semoga
kita menjadi sebaik-baik hamba di muka bumi ini.
Mahfum Firman Allah:
"Sesungguhnya yang paling baik dikalangan kamu ialah yang
paling bertakwa disisi Allah ".
Dengan Takwa manusia itu akan membuat seluruh perintah Allah dari
yang sekecil-kecilnya sehinggalah yang sebesar-besarnya dan manusia akan
meningalkan larangan Allah dari yang sekecil-kecilnya hinggalah yang
sebesar-besarnya. Orang yang bertakwa akan menikmati hidup didunia dan di akhirat akan
memasuki syurga untuk selama-lamanya.

Semoga Allah mencucuri rahmatnya menjadi kita orang yang bertakwa. Amin.

Link

KhaT iSlaM :
ReLax:
DenGaR LaGu:
Back:
Next:
Solat Net:

Gambar Masjid Haramain

daud@unixs1.ittho.utm.my
Institut Teknologi Tun Hussein Onn
Pt. Raja , Batu Pahat,
Johor 86400
Malaysia